Ordbog

Trustless

Trustless er et begreb, der bruges til at beskrive en teknologi eller en platform, der ikke kræver, at parterne i en transaktion skal stole på hinanden for at gennemføre den. I stedet fungerer trustless-systemer ved at bruge matematiske algoritmer og kryptografi til at sikre, at en transaktion kan gennemføres uden risiko for svigagtig adfærd fra nogen af parterne. Mange kryptovalutaer er trustless-systemer, og deres decentraliserede og transparente natur gør dem til en populær løsning for mange brugere.