Hvad er Kryptovaluta?

Kryptovaluta er digital valuta, der bruger kryptografi til at gennemføre transaktioner. Det unikke ved kryptovalutaer er deres decentraliserede natur, hvilket betyder, at de ikke er underlagt nogen central myndighed.
Cryptocurrency banner

Hvordan fungerer Kryptovaluta?

For at forstå, hvordan kryptovaluta fungerer, er det vigtigt at dykke ned i de underliggende teknologier og principper. Her får du en forklaring i punktform:

Blockchain: Grundlaget for Kryptovaluta

 • Hvad er en Blockchain?
  • En blockchain er en distribueret database, der fungerer som et offentligt bog for alle transaktioner inden for et bestemt kryptovalutanetværk, såsom Bitcoin. Den består af en kæde af blokke, hvor hver blok indeholder en liste over transaktioner. For at nye transaktioner på en blockchain kan gennemføres, skal en ny blok udvindes.
 • Sikkerhed gennem Kryptografi
  • Hver blok i en blockchain er sikret ved hjælp af kryptografi. Den indeholder en unik kryptografisk kode kendt som en hash, der forbinder den til den foregående blok, hvilket skaber en sikker og uforanderlig kæde.

Transaktioner og Minedrift

 • Gennemførelse af Transaktioner
  • Når en person vil sende kryptovaluta til en anden, sendes transaktionen til blockchainnetværket og afventer bekræftelse. Transaktionen indeholder afsenderens og modtagerens wallet-adresser samt mængden af kryptovaluta, der overføres.
 • Minedrift og Bekræftelse af Transaktioner
  • Minedrift er processen, hvor nye transaktioner bliver bekræftet og tilføjet til blockchains. Dette indebærer at løse komplekse matematiske problemer (proof-of-work) for at generere en ny blok. Miners, der løser disse problemer, belønnes typisk med en mængde af den pågældende kryptovaluta. Hvis man miner Bitcoin vil man blive belønnet med Bitcoins.
 • Konsensusmekanismer
  • For at sikre integriteten af transaktionsdata anvender de fleste kryptovalutaer en konsensusmekanisme. Den mest kendte er proof-of-work (anvendt af Bitcoin netværket), men der findes andre, såsom proof-of-stake (Hvilket Ethereum netværket anvender), der fokuserer på energieffektivitet og hurtigere transaktionsbekræftelse.

Wallets og Sikkerhed

 • Hvad er en Kryptovaluta Wallet?
 • Sikkerhed
  • Sikkerheden i en wallet er afgørende. Du bør implementere stærke sikkerhedsforanstaltninger, såsom tofaktorautentificering og sikkerhedskopiering af dine Private Keys.

Decentralisering

 • Decentraliseret Natur
  • Kryptovaluta fungerer på et peer-to-peer netværk, hvilket betyder, at der ikke er nogen central myndighed, der kontrollerer valutaen. Dette giver en høj grad af autonomi og frihed, men også et ansvar for sikkerheden.

Kryptovalutaer vs danske kroner

  Kryptovalutaer Danske kroner
Decentralisering Opererer uafhængigt af centralbanker og regeringer. Styres af Nationalbanken og regeringen.
Transaktionshastighed Hurtige transaktioner, især over grænser. Hurtige mellem danske banker, kan tage flere dage når transaktionerne er internationale.
Gebyrer Lavere transaktionsgebyrer, især for internationale overførsler. Lave transaktionsgebyrer indenlandsk. Høje transaktionsgebyrer ved udenlanddske overførsler.
Privatliv og Anonymitet Tilbyder et højere niveau af anonymitet. Bankoverførsler kræver fuld identifikation og er mere gennemsigtige.
Adgang og Inklusion Giver adgang til finansielle tjenester for alle – også dem uden traditionelle bankkonti. Kræver adgang til traditionelle banktjenester og kan udelukke nogle befolkningsgrupper. Specielt mennesker i tredjeverdenslande og korrupte lande.
Inflation Mange kryptovalutaer er deflationære og bliver dermed mere og mere værd. Inflationær og bliver mindre og mindre værd og giver faldende købekraft.
Volatilitet Ofte høj volatilitet med store prisudsving. Generelt mere stabil værdi med mindre volatilitet.
Regulering og Lovgivning Manglende klare reguleringsstandarder og juridisk usikkerhed. Velreguleret med etablerede love og retningslinjer.
Brug i Dagligdagen Begrænset accept i hverdagstransaktioner. Bredt accepteret og anvendt til hverdagstransaktioner.

 

Kryptovalutaer er komplekse og fascinerende på en og samme tid – avanceret kryptografi, datalogi og økonomiske principper danner fundament for at skabe en helt ny form for valuta. Kryptovalutaers teknologiske grundlag, især blockchain, har potentialet til at revolutionere ikke kun den finansielle sektor, men også mange andre industrier.

Fordele og ulemper med kryptovaluta

Kryptovalutaer er nye og kommer både med en masse fordele, men har også sine ulemper ift. almen valuta som du og jeg er vant til at bruge i vores hverdag.

Fordele med kryptovaluta:

 1. Decentralisering: Kryptovalutaer er ikke kontrolleret af nogen central myndighed som en regering eller bank. Dette betyder, at de er immune over for regeringsindblanding eller inflation forårsaget af overproduktion af penge.

 2. Hurtige Transaktioner: Transaktioner med kryptovaluta kan udføres næsten øjeblikkeligt, hvilket er en stor fordel, især ved internationale overførsler, der normalt tager flere dage med traditionelle banker.

 3. Lave Transaktionsgebyrer: Kryptovaluta-transaktioner har ofte lavere gebyrer ift. traditionelle bankoverførsler, hvilket gør dem til en mere økonomisk løsning, særligt for overførsler over landegrænser.

 4. Sikkerhed: Avancerede kryptografiske teknikker sikrer kryptovaluta-transaktioner, hvilket gør dem næsten umulige at hacke eller forfalske, hvilket bidrager til en højere grad af sikkerhed for brugernes midler.

 5. Finansiel Inklusion: Kryptovaluta tilbyder adgang til finansielle tjenester for personer i områder uden traditionelle banktjenester, hvilket kan hjælpe med at reducere fattigdom og fremme økonomisk lighed.

 6. Transparens: Med blockchain-teknologi bliver hver transaktion lagret på et offentligt ledger, hvilket sikrer gennemsigtighed og gør det næsten umuligt at manipulere transaktionsdata.

 7. Privatliv og Anonymitet: Mange kryptovalutaer tilbyder højere grad af privatliv og anonymitet, hvilket er attraktivt for brugere, der værdsætter deres finansielle privatliv.

 8. Innovation og Diversifikation: Kryptovalutaer fremmer teknologisk innovation og åbner nye muligheder for investeringer, hvilket bidrager til finansiel diversifikation og nye økonomiske modeller.

Ulemper ved Kryptovalutaer:

 1. Volatilitet: Kryptovalutaer er kendt for deres ekstreme prisudsving, hvilket kan resultere i høj risiko for investorer og vanskeliggøre deres brug som en stabil betalingsform.

 2. Juridisk og Regulatorisk Usikkerhed: Manglen på klar regulering gør kryptovalutaer til et usikkert juridisk område, hvilket kan føre til problemer med skattepligt og juridiske konsekvenser for brugere og investorer. Dog ser man, at EU er igang med at implementere ny lovgivning med MiCa lovgivningen.

 3. Sikkerhedsrisici: Selvom kryptovalutaer er baseret på sikker teknologi, er risikoen for hacking og tab af midler via online wallets stadig til stede.

 4. Begrænset Accept: Kryptovalutaer er stadig ikke bredt accepteret som betalingsmiddel, hvilket begrænser deres anvendelighed i hverdagsøkonomien.

 5. Kompleksitet: Teknologien bag kryptovalutaer og blockchain kan være svær at forstå for den almindelige forbruger, hvilket kan hæmme deres bredere accept og forståelse.

 6. Miljøpåvirkning: Processen med at mine visse kryptovalutaer, især Bitcoin, kræver store mængder elektricitet, hvilket rejser miljømæssige bekymringer, især i forhold til klimaforandringer. Der er dog initiativer ved fx Bitcoin, hvor man reducerer metangas ved Bitcoin mining i situationer, hvor der er energioverskud, hvilket bidrager positivt til jordens ozonlager.

 7. Manglende Tilbageførsel: I modsætning til traditionelle banktransaktioner, er transaktioner med kryptovaluta ikke-refunderbare, hvilket øger risikoen for tab i tilfælde af fejl eller svindel.

 8. Potentiale for Ulovlig Anvendelse: Anonymiteten, som nogle kryptovalutaer tilbyder, kan tiltrække ulovlige aktiviteter, såsom hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, hvilket stiller spørgsmålstegn ved deres etiske anvendelse. Data viser dog, at under 0.05% af transaktioner med kryptovaluta er brugt i sammenhæng med hvidvask og terrorisme vs op mod 5% af alle transaktioner med almen valuta.

Hvad er formålet med kryptovaluta?

Kryptovaluta blev skabt som et alternativ til traditionelle valutaer og bankvæsen. Den primære hensigt er at tilbyde et decentraliseret finansielt system, hvor transaktioner styres og sikres gennem blockchain-teknologi, uden indflydelse fra centralbanker eller regeringer. Dette giver et højere niveau af sikkerhed og anonymitet sammenlignet med traditionelle betalingssystemer. Kryptovaluta tilstræber også at fremme finansiel inklusion ved at give adgang til finansielle tjenester for dem uden traditionelle bankkonti og gøre internationale transaktioner hurtigere og billigere. Udover disse økonomiske aspekter fungerer kryptovaluta også som en platform for teknologisk innovation.

Typer af kryptovaluta

Ikke alle kryptovalutaer er ens – Langt fra!

Kryptovalutaer kommer i forskellige former, hver med sine unikke egenskaber og anvendelser. Her får du en gennemgang af de forskellige typer af kryptovaluta:

 • Bitcoin (BTC)

Skabt i 2009 af en ukendt person eller gruppe under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Det er den første og mest kendte kryptovaluta. Bitcoin fungerer som både et investeringsobjekt og til transaktioner. Bitcoin er baseret på blockchain-teknologi, som sikrer transaktionernes integritet gennem et distribueret ledger system. Bitcoin har gjort over 44.000 mennesker til millionære i amerikanske dollars.

 • Ethereum (ETH)

Ethereum er kendt for at introducere konceptet ‘smart contracts‘, selvudførende kontrakter, der automatisk gennemfører aftaler, når foruddefinerede betingelser er opfyldt.

Ethereum fungerer ikke kun som en kryptovaluta, men også som en platform for at skabe decentraliserede applikationer (dApps), såsom DeFi og NFT’er.

 • Ripple (XRP)

Ripple adskiller sig ved primært at fokusere på at blive brugt af banker og andre finansielle institutioner til hurtige og billige internationale pengeoverførsler. Ripple bruger ikke blockchain minedrift, men i stedet en unik distribueret konsensusmekanisme for at validere transaktioner. XRP er ikke decentraliseret.

 • Litecoin (LTC)

Skabt af Charlie Lee i 2011, ligner Bitcoin, men tilbyder hurtigere transaktionstider og en mere effektiv minedriftsproces. Litecoin er populær for mindre transaktioner og daglig brug. Litecoin transaktioner tager sjældent mere end 1 minut og koster ikke mere end 3 ører.

 • Memecoins

Memecoins er en type kryptovaluta, der er inspireret af internetmemes og populærkultur. De er ofte karakteriseret ved deres humoristiske og legende tilgang til kryptovaluta-verdenen.

Det mest berømte eksempel på en memecoin er Dogecoin, som oprindeligt blev skabt som en joke, men siden har opnået en betydelig følgerskare og markedsføring, især på sociale medier og en markedsværdi på over 75 milliarder kroner.

 • Stablecoins

Stablecoins, såsom USDT, USDC og DAI, er designet til at mindske volatiliteten ved at være bundet til en reserve af traditionelle aktiver som den amerikanske dollar, guld eller andre kryptovalutaer.

Stablecoins bruges ofte til handel og som en sikker havn for kryptovalutainvestorer under markedsvolatilitet.

 • Privacy coins

Privacy coins som Monero (XMR) og Zcash (ZEC) er designet til at beskytte ens identitet og transaktioner for at øge privatliv og anonymitet. De anvender avancerede kryptografiske teknikker for at sikre anonymitet.

Investering i kryptovaluta

Investeringslandskabet inden for kryptovaluta er også spændende, hvilket tiltrækker investorer fra hele verden. Med sin unikke kombination af høj volatilitet, teknologisk innovation og finansiel diversificering, tilbyder kryptovaluta en række muligheder og udfordringer for investorer.

Prishistorik

Ser man tilbyder på de tidligere dage i kryptovaluta vil men også se et meget anderledes marked, langt færre kryptovalutaer og langt lavere priser. Havde man investeret bredt for 10 år siden, i 2014, ville man får hver krone man havde investeret tjent ca. 1000,- såfremt man ikke havde solgt den dag i dag. Altså et afkast på over 100000%

Volatilitet og spekulation

Kryptovalutamarkedets karakteristiske træk er dets høje volatilitet. Dette kan lede til betydelige prisudsving på meget kort tid, hvilket åbner muligheder for høje afkast. Samtidig indebærer det en høj risiko, især for kortsigtede investorer. Investering i kryptovaluta bliver ofte betragtet som spekulativ, og potentielle investorer bør være forberedt på muligheden for både store gevinster og betydelige tab. Selvom kryptovaluta får tæsk af medierne for sin volatilitet ser vi den største kryptovaluta, Bitcoin, år for år blive mindre og mindre volatil i sin prisbevægelser. Et tegn på Bitcoin’s vækst og at Bitcoin er blevet mere moden som investeringsobjekt.

Diversificering af Porteføljen

En af de primære grunde til at investere i kryptovaluta er muligheden for at diversificere sin investeringsportefølje. Kryptovalutaer har ofte lav korrelation med traditionelle aktiemarkeder, hvilket kan tilbyde en form for risikospredning så hele ens portefølje ikke går i rødt når aktiemarkedet går nedead. Mens nogle investorer ser på kryptovaluta som en langsigtet investering, sammenligneligt med at holde på aktier, guld eller ejendomme, benytter andre sig af daghandel for at udnytte markedets volatilitet til deres fordel.

Investeringsstrategier og Sikkerhed

Investorernes strategier varierer fra at holde (HODL) deres kryptovalutaer over længere perioder til aktiv daghandel. Uanset tilgangen er det afgørende at gøre op med sig selv hvilken risikoprofil man har og hvor meget man er villig til at tabe, hvis tingene ikke går som forventet.

Handelsplatforme til investering af kryptovaluta

Når du har gjort op med dig selv, at du gerne vil købe kryptovaluta, så kan du gøre det på en platform såsom Bitinvestor. Køb kryptovaluta og få dem udbetalt på få minutter. Hos Bitinvestor tager det få minutter at komme igang. Vi sidder klar alle ugens dage fra 08-20 i vores livechat til at hjælpe dig igennem processen med at få købt dine allerførste kryptovalutaer. Bitinvestor er dansk, reguleret af Finanstilsynet og tilbyder adskillige betalingsmetoder.

Opbevaring af kryptovaluta

Når du har investeret i kryptovaluta er det vigtigt, at du får opbevaret dine kryptovalutaer ordentlig. Læs instruktioner til at oprette en kryptovaluta wallet for at komme godt igang så du ikke mister dine velfortjente kryptovalutaer. Opbevaring på investeringsplatform har historisk set været en dårlig idé med katestrofer såsom Mt. Gox og FTX.

Fremtiden for kryptovaluta

Kryptovalutaens fremtid er et område, der vækker bred interesse og debat. Med teknologiske fremskridt og en voksende global anerkendelse står kryptovaluta over for et skiftende landskab fyldt med både muligheder og udfordringer.

Teknologisk Innovation og Adoption

Kernen i kryptovalutaens fremtid er den fortsatte udvikling af blockchain-teknologi og relaterede innovationer som smart contracts og decentraliserede finansielle tjenester (DeFi). Disse teknologier baner vejen for en bredere adoption af kryptovaluta i det traditionelle finansielle system og som et anerkendt betalingsmiddel. Den gradvise integration af kryptovaluta i hverdagsøkonomien antyder en fremtid, hvor digitale valutaer er lige så almindelige som traditionelle valutaer.

Regulering og Lovgivning

Et afgørende aspekt for kryptovalutaens fremtid er behovet for klar regulering. Lovgivningsmæssige rammer vil spille en nøglerolle i at forme fremtiden for kryptovaluta, idet de skal beskytte investorer og forbrugere uden at hæmme innovationen og væksten i sektoren. En afbalanceret tilgang er nødvendig for at sikre både kryptovalutaens stabilitet og dens evne til at udvikle sig. I Europa ser vi Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) regulering som vil blive implementeret i 2024 og skabe mere transparens af transaktioner der bliver gennemført ved platformer, der opererer i EU eller med kunder i EU. 

I El Salvador blev Bitcoin anderkendt som officiel valuta i 2021, i Argentina er der i November 2023 blevet valgt en ny president, Javier Milei, der vil lukke Argentina’s nationalbank og taler positivt om Bitcoin, og i USA er regulering af kryptovaluta også på vej.

Udfordringer og Risici

Kryptovaluta står over for flere udfordringer, herunder markedsvolatilitet og sikkerhedsmæssige bekymringer. Markedets volatilitet kræver en forbedret forståelse og eventuel udviklingen af nye finansielle instrumenter. Sikkerheden omkring opbevaring og transaktioner er ligeledes et vigtigt fokusområde, især med stigende cyberattacks verden over.

Samfunds- og Miljøpåvirkning

Kryptovaluta har potentialet til at bidrage positivt til samfundet gennem finansiel inklusion, hvilket gør finansielle tjenester tilgængelige for dem uden traditionel bankadgang. Miljømæssige overvejelser, især omkring energiforbruget ved minedrift af visse kryptovalutaer, er en voksende bekymring. Udviklingen af mere bæredygtige minedriftsmetoder vil være afgørende for sektorens langsigtede bæredygtighed.

Innovative Anvendelsesområder

Kryptovalutaens anvendelsesområder vil sandsynligvis udvide sig til nye områder såsom digitale identiteter, stemmeafgivningssystemer og supply chain-løsninger. Samtidig kan integrationen med andre fremvoksende teknologier, fx kunstig intelligens (AI) og Internet of Things (IoT) åbne op for nye og innovative anvendelser.

Alt i alt tegner kryptovalutaens fremtid til at være dynamisk og transformerende. Med en velafbalanceret tilgang mellem innovation, regulering og samfundsmæssig ansvarlighed har kryptovalutaer potentialet til at skabe nye økonomiske systemer og revolutionere vores forståelse af penge og den finansielle sektor.

Ofte stillede spørgsmål

Kryptovalutaer anses generelt for at være sikre, da de bruger avanceret kryptografi til at beskytte transaktioner. Det er dog vigtigt at tage sikkerhedsforanstaltninger, såsom at bruge sikre wallets og være opmærksom på sikkerhedsrisici.

Kryptovalutaer bruges i stigende grad til en række formål, herunder onlinekøb, investeringer og som betalingsmiddel hos visse forhandlere. Desuden bruges de også til internationale overførsler på grund af deres lave transaktionsgebyrer og hurtige hastighed.

Bitcoin var den første kryptovaluta og er stadig den mest kendte og udbredte. Andre kryptovalutaer, ofte kaldet altcoins, som Ethereum, Ripple og Litecoin, tilbyder forskellige teknologiske forbedringer og funktioner i forhold til Bitcoin.

Selvom kryptovalutaer primært er brugt som et investeringsmiddel og et alternativt betalingssystem, begynder nogle lande at anerkende dem som en officiel valuta. For eksempel blev Bitcoin erklæret som lovligt betalingsmiddel i El Salvador. Men i de fleste lande betragtes kryptovalutaer stadig som digital aktiver og ikke som en officiel valuta.

Ja, kryptovaluta er lovlige i Danmark.

Bliv klogere på Kryptovaluta

Var artiklen nyttig?
JaNej
Del artiklen
Om forfatteren
Thomas Franklin
Thomas Franklin
CEO & Co-founder hos Bitinvestor. Har de sidste 7 år arbejdet med kryptovaluta – inden for produktudvikling, revision og software-implementering.

Indhold