Ordbog

Transactions per Second

Transactions per Second (TPS) er en måling af, hvor mange transaktioner en blockchain-teknologi kan behandle pr. sekund. TPS er et vigtigt mål for at vurdere en blockchain-teknologis scalability og evne til at håndtere et stigende antal brugere og transaktioner. Jo højere TPS en blockchain har, jo mere effektiv og hurtigere vil den være til at behandle transaktioner.