Ordbog

Oracle

Oracle refererer til en tjeneste eller en enhed, der leverer ekstern data eller oplysninger til en smart contract på en blockchain. Oracler kan bruges til at få adgang til eksterne priser eller andre oplysninger, der er relevante for en smart contract, og de kan hjælpe med at gøre smart contracts mere fleksible og nyttige. Oracler kan være centraliserede eller decentraliserede, afhængigt af designet og deres rolle i en given smart contract.