Ordbog

Likviditet

Likviditet refererer til mængden af et aktiv, der er tilgængelig på markedet til en given pris. Et aktiv med høj likviditet kan nemt sælges eller købes uden at påvirke prisen for meget, mens et aktiv med lav likviditet kan have store prissvingninger, når der er få købere eller sælgere. Likviditet er en vigtig faktor inden for kryptovaluta, da mange valutaer kan have lav likviditet på visse børser eller i visse perioder.