Ordbog

Ledger

Ledger refererer til en fysisk eller digital bog, hvor transaktioner og andre begivenheder registreres. I kryptovaluta-sammenhæng bruges ordet ofte til at beskrive en digital bog, der registrerer transaktioner i en blockchain. Hver bruger har sin egen kopi af ledgeren, der opdateres med nye transaktioner, og ledgeren spiller en central rolle i at sikre, at transaktionerne er gyldige og at ingen kan foretage double spend.