Ordbog

Hash

Hash refererer til en matematisk funktion, der tager et input og producerer et output med en fast længde. Hash-funktioner bruges ofte i kryptografi og blockchain-teknologi til at konvertere en besked eller et dokument til en unik og kort repræsentation, der kaldes en hash. Hashes bruges til at verificere integriteten af data og til at generere unikke adresser i kryptovaluta-netværk.