Ordbog

Confirmation Time

Confirmation time er den tid, det tager for en transaktion i en blockchain at blive bekræftet af netværket. Når en transaktion er blevet inkluderet i en blok, skal den bekræftes af flere miners for at blive endeligt godkendt. Jo flere bekræftelser, der er, desto mere sikker er transaktionen.