Ordbog

Hash Rate

Hash rate er en måleenhed for den mængde beregninger, som en computer eller et netværk kan udføre i sekundet. Hash rate bruges ofte inden for kryptovaluta til at måle minernes hash-kraft, og det kan bruges til at estimere netværkets sikkerhed og besværligheden ved at mine en block.