Ordbog

Decentralized Application (DApp)

En decentralized application (DApp) er en softwareapplikation, der kører på en decentraliseret blockchain. DApps adskiller sig fra traditionelle apps ved, at de ikke er kontrolleret af en enkelt entydig aktør, men i stedet er drevet af et netværk af brugere.